تور دبی

تور دبی هتل میلینیوم پلازا

هر نفر اتاق دبل: 1,867,000 تومان

اتاق یک تخته: 2,810,000 تومان

تخت اضافه: 1,680,000 تومان

خدمات تور دبی شامل : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - سرویس رایگان به مراکز خرید و ساحل طبق برنامه هتل - راهنمای فارسی زبان

تور دبی هتل رادیسون رویال

هر نفر اتاق دبل: 1,858,000 تومان

اتاق یک تخته: 2,958,000 تومان

تخت اضافه: 1,712,000 تومان

خدمات تور دبی شامل : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - سرویس رایگان به مراکز خرید و ساحل طبق برنامه هتل - راهنمای فارسی زبان

تور دبی هتل کراون پلازا

هر نفر اتاق دبل: 1,792,000 تومان

اتاق یک تخته: 2,826,000 تومان

تخت اضافه: 1,613,000 تومان

خدمات تور دبی شامل : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - سرویس رایگان به مراکز خرید و ساحل طبق برنامه هتل - راهنمای فارسی زبان

تور دبی هتل سامایا

هر نفر اتاق دبل: 1,478,000 تومان

اتاق یک تخته: 2,197,000 تومان

تخت اضافه: 1,585,000 تومان

خدمات تور دبی شامل : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - سرویس رایگان به مراکز خرید و ساحل طبق برنامه هتل - راهنمای فارسی زبان

تور دبی هتل کاپتورن

هر نفر اتاق دبل: 1,519,000 تومان

اتاق یک تخته: 2,280,000 تومان

تخت اضافه: 1,431,000 تومان

خدمات تور دبی شامل : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - سرویس رایگان به مراکز خرید و ساحل طبق برنامه هتل - راهنمای فارسی زبان

تور دبی هتل رز ریحان

هر نفر اتاق دبل: 1,462,000 تومان

اتاق یک تخته: 2,164,000 تومان

تخت اضافه: --- تومان

خدمات تور دبی شامل : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - سرویس رایگان به مراکز خرید و ساحل طبق برنامه هتل - راهنمای فارسی زبان

تور دبی هتل گلوریا

هر نفر اتاق دبل: 1,415,000 تومان

اتاق یک تخته: 2,026,000 تومان

تخت اضافه: 1,360,000 تومان

خدمات تور دبی شامل : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - سرویس رایگان به مراکز خرید و ساحل طبق برنامه هتل - راهنمای فارسی زبان

تور دبی هتل هالی دی این

هر نفر اتاق دبل: 1,685,000 تومان

اتاق یک تخته: 2,099,000 تومان

تخت اضافه: 1,487,000 تومان

خدمات تور دبی شامل : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - سرویس رایگان به مراکز خرید و ساحل طبق برنامه هتل - راهنمای فارسی زبان

تور دبی هتل هال مارک

هر نفر اتاق دبل: 1,110,000 تومان

اتاق یک تخته: 1,783,000 تومان

تخت اضافه: --- تومان

خدمات تور دبی شامل : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - سرویس رایگان به مراکز خرید و ساحل طبق برنامه هتل - راهنمای فارسی زبان

تور دبی هتل سیتی سیزن

هر نفر اتاق دبل: 1,445,000 تومان

اتاق یک تخته: 2,131,000 تومان

تخت اضافه: 1,353,000 تومان

خدمات تور دبی شامل : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - سرویس رایگان به مراکز خرید و ساحل طبق برنامه هتل - راهنمای فارسی زبان

تور دبی هتل مسکو

هر نفر اتاق دبل: 1,387,000 تومان

اتاق یک تخته: 1,905,000 تومان

تخت اضافه: 1,310,000 تومان

خدمات تور دبی شامل : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - سرویس رایگان به مراکز خرید و ساحل طبق برنامه هتل - راهنمای فارسی زبان

تور دبی هتل لند مارک

هر نفر اتاق دبل: 1,354,000 تومان

اتاق یک تخته: 1,950,000 تومان

تخت اضافه: --- تومان

خدمات تور دبی شامل : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - سرویس رایگان به مراکز خرید و ساحل طبق برنامه هتل - راهنمای فارسی زبان

تور دبی هتل دلمون

هر نفر اتاق دبل: 1,280,000 تومان

اتاق یک تخته: 1,800,000 تومان

تخت اضافه: 1,216,000 تومان

خدمات تور دبی شامل : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - سرویس رایگان به مراکز خرید و ساحل طبق برنامه هتل - راهنمای فارسی زبان

تور دبی هتل مونتریال

هر نفر اتاق دبل: 1,304,000 تومان

اتاق یک تخته: 1,850,000 تومان

تخت اضافه: 1,233,000 تومان

خدمات تور دبی شامل : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - سرویس رایگان به مراکز خرید و ساحل طبق برنامه هتل - راهنمای فارسی زبان

تور دبی هتل ورسای

هر نفر اتاق دبل: 1,247,000 تومان

اتاق یک تخته: 1,735,000 تومان

تخت اضافه: 1,222,000 تومان

خدمات تور دبی شامل : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - سرویس رایگان به مراکز خرید و ساحل طبق برنامه هتل - راهنمای فارسی زبان

تور دبی هتل سیتی استار

هر نفر اتاق دبل: 1,188,000 تومان

اتاق یک تخته: 1,619,000 تومان

تخت اضافه: 1,122,000 تومان

خدمات تور دبی شامل : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - سرویس رایگان به مراکز خرید و ساحل طبق برنامه هتل - راهنمای فارسی زبان

تور دبی هتل کلاریج

هر نفر اتاق دبل: 1,172,000 تومان

اتاق یک تخته: 1,585,000 تومان

تخت اضافه: 1,089,000 تومان

خدمات تور دبی شامل : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - سرویس رایگان به مراکز خرید و ساحل طبق برنامه هتل - راهنمای فارسی زبان

تور دبی هتل صدف

هر نفر اتاق دبل:     1,164,000 تومان

اتاق یک تخته:        1,538,000 تومان

تخت اضافه:           1,138,000 تومان

خدمات تور دبی شامل : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - سرویس رایگان به مراکز خرید و ساحل طبق برنامه هتل - راهنمای فارسی زبان

صفحه3 از3

آژانس مسیر سبز

تور دبی

02188993012

02188356405

 

خیابان گمنام - کاج شمالی - فتحی شقاقی غربی 8 - شماره 83

تور دبی هتل 7 ستاره

هتل های 7 ستاره دبی